top of page

Sealants (προληπτικές εμφράξεις οπών & σχισμών)

Sealants (προληπτικές εμφράξεις οπών & σχισμών)

Τα sealants αποτελούν μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο με την οποία μπορούμε να προλάβουμε το χάλασμα των δοντιών, ειδικά στα παιδιά. Εάν παρατηρήσουμε τα δόντια μας θα διαπιστώσουμε ότι δεν αποτελούνται από λείες επίπεδες επιφάνειες αλλά έχουν πολύπλοκη μορφολογία.

Ιδιαίτερα,στα πίσω δόντια, οι οριζόντιες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται κατά την μάσηση έχουν έντονες σχισμές, αυλάκια και βαθουλώματα. Οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι ακόμα και το σχολαστικότερο βούρτσισμα των δοντιών δε μπορεί να απομακρύνει τα μικρόβια που έχουν παγιδευτεί μέσα στις σχισμές των μασητικών επιφανειών. Για το λόγο αυτό, στο 70% των περιπτώσεων, η τερηδόνα ξεκινά από τα σημεία αυτά.Το σοβαρό πρόβλημα της τερηδόνας ,οπών και σχισμών , με τα sealants επιλύεται εντυπωσιακά . Τι είναι τα sealants;

Οι προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών ή sealants είναι λεπτές μεμβράνες που καλύπτουν τα αυλάκια και τις σχισμές των δοντιών. Με τον τρόπο αυτό, εμποδίζεται η συσσώρευση μικροβίων στις ευπαθείς αυτές περιοχές. Επιπλέον, τα sealants νεότερης γενιάς έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν συνεχώς φθόριο, με αποτέλεσμα να ενισχύουν τοπικά την άμυνα του δοντιού απέναντι στην τερηδόνα.

Ακόμα και αν στο σημείο όπου τοποθετούνται έχει ήδη εμφανιστεί τερηδόνα, η βλάβη θεραπεύεται χωρίς τρόχισμα ή σφράγισμα, εφόσον βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Πώς τοποθετούνται;

Η διαδικασία τοποθέτησης των sealants είναι απλή, εντελώς ανώδυνη και δεν απαιτεί τρόχισμα των δοντιών ούτε τοπική αναισθησία. Αρχικά, γίνεται μία προετοιμασία των οδοντικών επιφανειών και στην συνέχεια τοποθετείται το υλικό, το οποίο αρχικά είναι σε υγρή μορφή και στερεοποιείται με τη χρήση ειδικής συσκευής φωτός ορατού φάσματος.

Η διάρκεια ζωής των sealants μέσα στο στόμα κυμαίνεται από 4εώς 8 χρόνια ή και περισσότερο. Επειδή η τοποθέτησή τους δεν προκαλεί καμία φθορά στα δόντια, μπορούμε να την επαναλάβουμε όσες φορές θέλουμε. Η προστασία που παρέχουν τα sealantς στα σημεία που τοποθετούνται φτάνει το 100%.

Προϋπόθεση γι αυτό είναι οι τακτικές επανεξετάσεις και η αντικατάσταση όσων sealants έχουν φθαρεί ή πέσει. Ποιες είναι οι ενδείξεις για την τοποθέτησή τους;

Τα sealants ενδείκνυται να τοποθετούνται σε όλα τα παιδιά από την ηλικία των 5 ετών ως την ενηλικίωση. Από τα sealants μπορούν να ωφεληθούν και άτομα οποιαδήποτε ηλικίας, εφόσον έχουν ευπάθεια στην τερηδόνα. Τα sealants δε μπορούν να τοποθετηθούν σε δόντια με προχωρημένη τερηδόνα.

Sealants

Dental sealants are thin plastic coatings that are applied to the grooves on the chewing surfaces of the back teeth to protect them from tooth decay. Most tooth decay in children and teens occurs on these surfaces. Sealants protect the chewing surfaces from tooth decay by keeping germs and food particles out of these grooves.

Permanent molars are the most likely to benefit from sealants. The first molars usually come into the is applied soon after the teeth have erupted, before they have a chance to decay.

Applying sealants does not require drilling or removing tooth structure. The process is short and easy. After the tooth is cleaned, a special gel is placed on the chewing surface for a few seconds .The tooth is then washed off and dried. Then, the sealant is painted on the tooth. The dentist or dental hygienist also may shine a light on the tooth to help harden the sealant. It takes about a minute for the sealant to form a protective shield.

Sealants can only be seen up close. Sealants can be clear, white, or slightly tinted, and usually are not seen when a child talks or smiles.

As with anything new that is placed in the mouth, a child may feel the sealant with the tongue. Sealants, however, are very thin and only fill the pits and grooves of molar teeth

A sealant can last for as long as 5 to 10 years .Sealants should be checked at each regular dental appointment and can be reapplied if they are no longer in place.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page